Esnaf Lokantası ¦   ¦  ¦  ¦ 


SHAYA KAHVE SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Bu firmanın tanımlı resmi yok.
Puan Ver :
356 5
Kuruluş Tarihi
09 Nisan 2003 ,Çarşamba
Yetkilileri
Belirtilmemiş..
Telefon
(212)345-06-06
Fax
(0212)345-06-18
Bölge
MASLAK / İstanbul
Adres
MASLAK MAH.BİLİM SOK.NO.5 MASLAK, İstanbul, TÜRKİYE
Web Adresi
Belirtilmemiş..
SHAYA KAHVE SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Firma İş Konusu
Her türlü kahve gıda ve ihtiyaç maddelerinin ithali ihracıüretimi pazarlaması satışı ve dahili toptan ticaretinin yapılması ilgili yasal mevzuata riayet etmek kaydıyla her türlü ses görüntü içeren bant kaset CD disk disket internet bağlantı kartları....benzeri ürünlerin toptan ve perakende alınıp satılması pazarlaması ithal ve ihraç edilmesi, Amacıyla ilgili bilumum gayrimenkul yada sair mülk, menkulve eşyayı satınalmak, iktisap etmek, satmak, trampa etmek, islah etmek, kiralamak, kiraya vermek, devretmek, lisans hakkı tanımak, devralmak vesair suretlerle iktisap etmek ve işlemde bulunmak, bilumum binaları inşa etmek, yıkmak, onarmak, tadil etmek, tevsi etmek yada sair suretlerle işlem yapmak ve bunları şirketin iştigal amaçlarına uyarlamak, ipotek mukabili yada sair teminat karşılığında yada teminatsız olarak ödünç almak ve şirket mevcudatının tamamı yada bir bölümü üzerinde rehin, ipotek veya mükellefiyetler tesis etmek; başkalarına ait menkul ve gayrimenkuller üzerinde şirket lehine rehin veya intifa veya sükna veya mürrur hakkı tesis ve tescil ettirmek, şuf'a veya mülkiyettengayri ayni hakları kazandırıcı mukaveleler imzalamak, bu hakları iktisap etmek, kira mukavelelerini lehine ve aleyhinetapuya şerh ve tescil ettirmek ve şirket lehine tesis veya tescil edilmiş hakları terkin ettirmek veya fek ettirmek, üçüncü şahıslara ait taşınmaz malları üzerinde şirket lehine ipotek tesis etmek ve fekettirmek, üçüncü şahısların taşınmazveya taşınır malları üzerinde rehin ve sair diğer mükellefiyetler tesis etmek; üçüncü şahısların şirket'e olan borçlarına karşılık şirketin alacaklarını teminat altına alması amacıyla söz konusu üçüncü şahıslara ait taşınmaz mallar üzerinde şirket lehine ipotek tesis etmek ve fek ettirmek, taşınmaz veya taşınır malları üzerinde rehin ve sair diğer mükellefiyetler tesis etmek; şirketin üçüncü şahıslara olan borçlarına karşılık ticaret ünvanı dahil kendimalları veya her tür kişisel malvarlığı veya operasyonel tüm ekipmanları üzerinde ticari işletme rehni kurmak ve fekettirmek; şirketin üçüncü şahıslardan alacaklarına karşılık üçüncü şahısların ticaret ünvanı dahil kendi mallarıveya her tür kişisel malvarlığı veya operasyonel tüm ekipmanları üzerinde ticari işletme rehni kurmak ve fekettirmek, Şirket faaliyet ve amaçları ile ilgili yada bunları destekleyen özel yada kamu kuruluşlarının hisse senetleri ve menkul kıymetleri gibi maddi ve gayrimaddi haklara ait bilumum hisse senetlerini, menkul kıymet ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak şartıyla satınalmak, iktisap etmek ve satmak, ve 11.05.2007 tarihinde tescil edilen tadil mukavelesindeki diğer işler.
Ürünleri ve Resimleri
Bu firmaya ait güncel ürün bilgisi bulunamadı.
Firma Harita Konumu
Firmaya ait yorum bulunamadı..
  • IDS